Program som Underhåller

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 171

Enligt den franska regeringens vetenskapliga råd för covid 19 kan landet när som helst få en skenade spridning av coronaviruset och statistiken visar nu på den största ökningen av intensivvårdsplatser sedan i början av augusti dock är antalet insjuknade i covid 19 som vårdas i intensivvård dock ännu lägre i jämförelse med när smittan spreds som värst i våras och i början av augusti vårdades 13 covid 19 patienter i intensivvård i landet – motsvarande siffra i april var över 7000. På Irland skjuter man upp  öppnandet av landets barer och nattklubbar med tre veckor efter att antalet rapporterade fall av Corona mer än fördubblats under den senaste veckan. Från att ha haft under 20 fall per vecka rapporterades 46 nya fall i landet under de sju senaste dagarna i slutet av juli i början av augusti.  Filipinernas huvudstad Manilla stängde återigen ned i så kallad lockdown som drabbade i början av augusti något som drabbar 27 miljoner människor som bor i regionen. Orsaken är att smittfallen i huvudstaden ökade kraftigt den senaste veckan med nya rekordsiffror. Under juli låg enstaka toppar av smittfall på strax under 2500 per dygn. I början av augusti gick antalet fall gått från 3871 till 4951 under de senaste fyra dagarna även två stora sjukhus i huvudstaden stängt ner tillfälligt efter som så många  ur landets sjukvårdspersonal testat positivt för viruset. Nedstängningen planerades till att pågå  två veckor och innebär att flyg till och från Manilla ställs, utegångsförbud råder nattetid och landets invånare begränsas rörelsefrihet  begränsas. 186 anställda på en konservfabrik i Mamming i södra Tyskland har testat för covid 19. Dessa trots ha smittas av arbetare på en närbelägen gård. 230 anställda på gården har tidigare fått positiva provsvar. Alla anställda har nu satts i karantän och de lokala myndigheterna hoppas att det rör  sig om ett isolerat utbrott. En rikstäckande app för att spåra covid 19 kan bli verklighet nu i September i Spanien Spårningsappen har utvecklats av Google och Apple och känner av vilka som användaren varit i närkontakt med under minst 15 minuter förutsatt att den andra personen också installerat. Framförallt allt är det i turistberoende områden med hög trängsel som appen som kommer lanseras enligt chefen för spanska regeringens enhet för digitalisering och artificiell intelligens

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 170

Medan antalet arbetslösa fortsätter att öka och varslen om uppsägning och  värst drabbade är unga,  början av augusti  var närmare 73.000 unga arbetslösa i Sverige. Antalet arbetslösa fortsätter att öka och varslen om uppsägning likaså. Värst drabbade är unga – i dag är närmare 73 000 unga arbetslösa i Sverige. Sista veckan i juli varslades 364 personer om uppsägning. Detta innebär att 92 715 personer har varslats sedan i början av mars när pandemin slog till. Medan den vanliga bilhandeln har det fortsatt tufft i spåren av pandemin råder högtryck hos landets husbils och husvagnshandlare. Under juli registrerades j617 nya husbilar, vilket innebär en ökning med 34 procent jämföört med motsvarande månad ifjol visar statistik från husvangsbranschens riksförbund. Även i Spanien  har virologer hittat spår av det nya coronaviruset från mars 2019,  nio månader innan ubrottet i Kina. Det är en  forskargrupp från universitetet i Barcelona som ligger bakom det nya rönen. Gruppen har analyserat prover av avloppsvattnet i staden så långt tillbaka som januari 2018. I ett test från den 12 mars påträffades spår av det nya coronaviruset och enligt albert bosh som leder forskargruppen var nivåerna låga men positiva. Upptäcktrn om ännu inte bekräftas, skulle tyda på att sjukdommen funnits långt tidigare än forskningsresultat långt än forskarsamhället trott. Studien ska nu genomgå en granskning en så kallad peer Review. Enligt en läkare på en spansk,,,folkhälsomyndighet är det för tidigt att några slutsatser och mer data och fler prover behövs för stt kunna utesluta  att  det inte rör sig om ett metodfel eller fel  på laboratorietesterna. Nu får alla svenskar i samtliga län resa till Danmark men nästan fritt fram är de för dem som bor i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland , för övriga gäller att man måste ha en rimlig anledning som exempel räknas arbetspendling, familjebesök eller turistbesök på minst sex nätter.

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 169

Enligt  FN;s generalsekreterare Antonio Guterres påverkas över en miljard skolelever av skolnedstängningar på grund av coronaviruset uppger FN:s generalsekreterare, och enligt honom  stod världen inför en utbildningskris redan före pandemin. Nu måste åtgärder vidtasför att skapa inkluderade och motståndskraftiga utbildningsystem som fungerar i framtiden och man har  har slutfört sitt uppdra med att lägga grunden för  en utredning om coronavirusets uppkomst i Kina och säger att epidemiologiska studier kommer  att starta i Wuhan för att identifiera den möjliga infektionskällan för de tidiga fallen enligt WHO chefen Tedros Adhanom Ghebreysus och organisationen varnade också för att hoppas för på ett mot viruset som har smittat miljontals människor världen att det finns ingen silverkula jus nu och kanske aldrig kommer  att finnas och istället uppmanar värdshälsorganisationen regeringar och medborgare att fokusera på det man vet hindrar smittspridning som testning och smittspårning, hålla avstånd och bära munskydd. Den internationella  turismen till Spanien rasade i juni med 99 procent jämfört med juli förra året men det ändå ett mer positivt utfall än under de föregående månaderna, då det inte en enda turist från utlandet. Hittills har 11,8 miljoner utländska besökare vilket är 71 procent  färre än under motsvarande tid ifjol. Den globala konjunkturen är på väg uppåt. Aktiviteten i den globala industrin ökar i stora ekonomier som Kina och Tyskland enligt inköpsindex för juli Den värsta konkursvågen har lagt sig och aktiviteten i industrin ökar, samtidigt ökar försäljningen i både detalj och bilhandeln och mycket tyder på en återhämtning  i ekonomin. En av de tydligaste indikatorerna på vart ekonomin är på väg är inköpsindex som för juli steg till siffran 51,0, över den viktiga gränsen 50 som tyder på tillväxt. Mellan maj och juni ökade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser med 1,2 procent.

88 237 smittade och 5 865 döda i covid 19 i sverige

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 168

Enligt en rapport från branschorganisationen WTTC branschorganisationen för reande och turism i världen kan drygt 18 miljoner arbetstillfällen i Europa kopplas till turism gå förlorade redan i år på grund av Coronapandemin. Kroatien är enligt FN är det i EU vars ekonomi är est beroende v inkomster från turism och samtidigt ett av de länder som väntas påverkas mest i världen av minskat resande. Även i Stockholm har coronapandemin inneburit en svår smäll för Stockholm turistguider, som för det mesta är egna företagare. Föreningen Stockholms auktoriserade gudier (FSAG) beskriver situationen som ett katastrofläge. En något mindre andel företag än tidigare än tidigare upplever att omsättningen minskat på grund av covid 19 enligt Konjunkturinstitutets senaste extramätning. Tillverkningsindustrin är den sektor som drabbats hårdast. Undersökningen gjordes den 27 – 29 juli och konjunkturinstitutet har fått betydligt färre svar än i tidigare extrahämtningar. Det innebär att osäkerheten i resultaten är större än vid tidigare uppmätningar.  Det innebär att osäkerheten i resultaten är större än vid  tidigare publiceringar skriver KI I ett pressmeddelande. I en tid av nedstängningar, karantänsregler och andra restriktioner – pandemin har förändrat tillvaron radikalt för människor i hela världen. Det gäller inte minst hur och var man jobbar. Före Corona krisen kunde omkring 39 procent av de anställda arbeta hemifrån. Nu är andelen uppe i 61 procent visar en enkät med nästan 800 HR chefer på tyska företag genomförd av ifo  – institutet på uppdrag av HR – konsulten Randstad. Enkäten visar också verkar vara en långsiktig attitydförändring som har  skett. Nästan 73 av företagen som har ökat distansarbetet i  den egna organisationen under krisen planerar också att erbjuda möjlighet till de anställda även framöver. Några länder dödstal: USA, 196.765 döda, Mexico 71.978 döda, Brasilien 134.106 döda, Indien 82.066 döda, Iran 23 632 döda.

5884 döda och 87 885 smittade av covid 19 i sverige

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 167

Dagarna flyer in  varandra och ser likadan ut förutom på vardagarna då jag har jobbet men är understimulerad, börjar bli trött på det här, mamma liknade mig med en instängd råtta vilket verkligen stämmer, den här karantänen har börjat spåra ur, samtidigt som jag blir arg då jag ser folk leva som vanligt, inte håller avstånd och inte förstår att man inte kan leva som vanligt, inte håller avstånd och inte bär munskydd, att argumentet att det är svårt och ta på hur man ska använda det, det är att lära sig hur man ska använda det rätt, hur dum får man va, annars kanske man ha något om som denna undervisningsfilm för att lära barn och tvätta händerna, kan man inte lära vuxna med samma typ av film att sätta på munskydd är vi ute som nation.

Eller så handlar allt om bara om metoden låta folk bestämma själv och inte ställa krav vilket märker under coronapandemin då folk inte följer restriktioner och inte ställa krav Munskyddet ffp3 som jag har är av en typ som skyddar och skulle alla ha skulle munskydd smittar man inte varandra och munskydd skyddar enligt tydliga studier från bland annat karolinska sjukhuset. Låt kommunen ge munskydd grattis som många länder gör. Ska bara jag  göra denna uppoffring, visserligen så är många inte i riskgrupp men även dem kan smittas och få milda symptom och det finns fall där friska och yngre får så allvarlig sjukdomsbild att man hamnar iva eller få eller asymptomatiska symptom som kan föras vidare till folk som blir mer sjuka. Även om man inte är riskgrupp och så är de snart 1 miljon som avlidit i sjukdomen är alla knappast äldre och riskgrupp, man blir utpekad bara man för att man är på speciellt sätt trotas att riskerna är för alla. De som inte är riskgrupp ska skydda oss som inte är det inte, nu tar dem fördel av sina privilegier, vi som är i riskgrupp som är tvungna att leva enligt restriktioner för de ska leva sitt vanliga liv. En del i den systematiska kränkningen av oss människor som inte är ses som en del av normaliteten och är i minoritet i majoritetsbefolkningen som anses normala. Vi talar om att alla människor ska behandlas lika, ge alla munskydd, låt alla följa restriktioner då behandlar vi alla lika. Dock kom igår beskedet att besöksförbudet på äldreboenden  tas bort. Det gör att man tar bort besöksrestriktioner för de som är allra mest sjuka och utsatta. Jag är i riskgrupp kroniskt lungsjuk men nu tar man bort en restriktion för de allra svagaste som är till och med svagare än jag. Därför väcks tanken mer om att jag kan komma tillbaka i fysisk form i november. Detta kan ändras då man öppnar besök och smittan kan därmed tas in på äldreboende igen samtidigt som smittspridningen av coronaviruset är väldigt låg, därför tar jag oktober och de veckor som är kvar i september till att se hur smittspridningen utvecklar och beslutet kan ändras om att förlänga karantänen eller är det på denna nivå eller ökar lite kan jag ta munskydd, hålla avstånd och inte vara med möten och liknade men vi får se, vi tar dag för dag och vecka men det låter ju lovande, vi väcker tanken.

 1,5 miljoner invånare italienare motsvarande 2,5 procent av befolkningen tros ha utvecklat antikroppar mot det nya Coronaviruset, siffran är över sex gånger större n den som italienska myndigheter hittills rapporterarat, landet hade nära 250.000 bekräftade fall av smittan och 39.000 invånare har avlidit av coronaviruset. Undersökningen visar på stora regionala skillnader mellan  landets norra och södra delar. I Lombardiet som ligger i norra delarna och där smittan fört fick fäste i februari, hade 7,5 procent av befolkningen antikroppar. Motsvarande siffra på Sicilien var 0,3 procent. Vidare visar undersökningen att nästan tredje av de som bar på antikroppar inte uppvisat några sjukdomssymptom alls. Schweiz och Tjeckien riskerade i början av augusti riskerar stt hamna på Norges lista över så kallade röda länder enligt Norge motsvarighet till folkhälsomynndigheten folkhelseinstitutet då båda länderna har passerat gränsen för 20 nya covid smittade per 100.000 invånare de senaste två veckorna. Enligt nya siffror ligger Schweiz på 22,9 och Tjeckien på 26,8 och därför rekommenderar myndigheten att länderna ska omfattas av karantänsreglerna. Frankrike rapporterar för femte dagen ett sjudagarsgenomsnitt på över tusen smittade per dag. I juni låg månadsnittet på 435 fall per dag och i juli på 746 fall. Även Storbritannien rapporterar en ökning. Den 3 augusti rapporterades 938 fall under fall under måndagen och är den högsta siffran sedan 29 juli som i sin tur var det högsta talet sen 16 juni, landet har 41.753 döda och Frankrike har 31.007 döda. Den vaccinkandidat som Astra Zenecas har skydda apor från lungskador men trots det hade aporna som vaccinerats lika mycket mycket virus i näsan som ovaccinerade. Detta kan innebära att vaccinet inte förhindrar infektion eller stoppar viruset från att föras vidare, även om en vaccination tycks minska risken att bli allvarligt sjuk skriver forskarna. Den 20 juli presenterades de förta resultaten på människa som visade att vaccinet ökar både mängden skyddande antikroppar och T – celler hos 91 procent av de testade, som alla var 18 och 55 år. Nu visar forskningen att samma vaccin också tycks skydda från de lungskador som kan uppstå av covid 19.

87 575 smittade och 5860 döda i covid 19 i sverige

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 166

Under juli gick 456 företag i konkurs, vilket är exat samma antal som under motsvarande månad 2019. Sammanlagt berördes drygt 900 anställda av konkurserna. Det värst drabbade regionen är Stockholms län och restaurangnäringen är den mest utsatta branschen. En bransch där Corona krisen som slår brutalt mot hela fordonsindustrin. Efterfrågan på nya bilar rasar och experter talar om en överkapacitet på 6-7 miljoner bilar per år bara i de europeiska bilfabrikerna. Enlig den tyska bransch gurun professor Fredinad Dudenhofer är 10 – 15 procent av biljobben på väg att försvinna dock dämpas jobbslakten än så länge av omfattande permittering stöd i länder Tyskland och Sverige men Fredinad Dudenhöffer som leder forskinginstutitet CAR vid Duisburg-Essen-universitetet ser just nu ingen annan långsiktig utväg än ettt industriellt stålbad och fortsätter och sa att  bara i Tyskland räknade man med att omkring 100.000 av de totalt cirka 830.000 jobben inom industrin försvinner och säger att samma sak väntar svensk fordonsindustri och det krävs generellt personalneddragningar på 10 – 15 procent för att hålla upp lönsamheten på rimliga nivåer och det gäller även underleverantörer med  bjässar som Bosch och Autoliv. Produktionstopp och nedstängningar har under våren lett till för nyregistreringar som mest ned med 75 procent i april jämfört med ett år tidigare.  Inför möter mot Atlanta Braves på bortaplan i Major Leuge Baseball var New York Mets spelare Yoneis Céspedes kallad   till matchen men han dök inte upp matchstart. Anledningen till frånvaron för matchen var att Yoenis hade bestämt sig för att hoppa av säsongen på grund av rädsla för coronaviruset, men hade glömt att meddela klubben beskedet.  I coronapndemin har folk lyssnat på mer glad musik och fler klarar åtar än vanligt, detta visar en  studie där 7000 personer i Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Indien och USA har deltagit. Låtar som Pharrell Williams Happy och Louis Armstrong What a wonderful World nämns  som exempel. En an forskarna bakom studien Niels Christian Hansen  säger satt att  många har lyssna på låtar som påminner om bättre, tider själv lyssnar Miriam Bryant, cher och green day och Christer Björkman, 90 och 80 tals pop och Eminem och schlager, räknar ut vad det betyder om ni kan

87 345 smittade 5 851 döda i covid 19 i sverige

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar på i karantän dag 165

Tyskland la till de spanska regionerna Aragonien, Katalonien och Navarra på sin lita över högriskländer och nu måste  inresande från just dessa så kallade högriskländer testa sig för viruset vid ankomst till Tyskland. Tyska medborgare har sedan tidigare använts sedan tidigare avråtts från resor till de tre spanska regionerna, sen tidigare beslutade Storbritannien att resande från Spanien måste sitta i 14 dagars karantän. Den Australiska delstaten Victoria inför nya restriktioner i och omkring Melbourne i ett försök att hejda spridningen av coronaviruset, affärer är som inte är samhällsviktiga stängdes, begränsningar införs byggarbetsplatser och stora fabriker lägger ned produktionen de närmaste sex veckorna, dessutom infördes ett nattligt utegångsförbud och restriktioner för hur folk får röra sig och ingen fick röra sig längre än fem kilometer från sina hem. En stor befolkningen kan redan ha ett naturligt skydd mot svår covid 19 enligt forskning. Det nya fynden skulle också kunna förklara varför och unga vuxna vanligtvis inte blir svårt sjuk sjuka av covid 19 av viruset. Upp till en tredjedel kanske ännu fler har immunceller som reagerar på det nya coronaviruset, även om de aldrig kommit i kontakt. Det kan innebära att de inte blir lika sjuka i covid 19 som andra. Effekten kommer från något eller några andra coronavirus som cirkulerar normalt och som inte orsakar mer än en vanlig förkylning. Forskare vid Max Plack institutet före  molekylär genetik i Tyskland har analyserat blodprover från patienter med covid 19 och jämfört med dessa blodprov  från68 friska personer reageradepå fragment av covid 19. Bland dem som hade haft covid – 19 var motsvarande ande 83 procent. Detta är  inte första gången som forskarna ser detta samband. För en tid sedan visade en artikel i Cell precis samma även om andelen personer med så kallade korseaktiva t – celler i denna studie var ännu högre, mellan 40 procent och 60 procent av de provtagna.

86 505 smittade och 5 846 döda i covid 19

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar vidare i karantän dag 164

Eu kommissionen har reserverat 300 miljoner doser av det coronavaccin som den franska läkemedelsjätten Sanofi siktar på att ett godkänt i juni nästa år och samtliga av europeiska unionens 27 medlemsländer kommer att få tillgång till viruset dessutom har EU kommissionen säkrat en leverans av det antivirala läkemedlet Remdevisir till ett belopp på över 750 miljoner kronor och socialstyrelsen har anmält sitt intresse till EU kommissionen om att få köpa läkemedlet för 10.000 patienter för ett halvår framåt.  USA:s  smittskyddsexpert, deras motsvarighet till Anders Tegnell Anthony Fauci är försiktigt optimistisk att ett vaccin mot covid 19 ska vara plats innan året är slut och den så kallade 3 prövningen har  just inletts av en vaccinkanditat som utvecklats av bioteknikföretaget Moderna i samarbete med amerikanska hälsovårdsmyndigheten NIH och enligt Fauci har 250.000 personer anmält för att delta i de kliniska testerna.Valet i Hongkong skjuts upp med anledning av coronapandemin. Hockeyturneringen Carlsson hockey games i Tjeckien som skulle ha spelats i Tjeckien som skulle ha startat den 27 augusti för att avsluta årets Euro hockey Tour har blivit inställd, den skulle ursprungligen ha spelats i slutet av april. 5000 jobb ska bort från Scania då man slår fast att dra ner personalstyrkan globalt. Efter produktionen lades ner i våras på grund komponentbrist och störningar i leverantör och logistikkedjan har företaget enligt vdn försiktigt återstartat produktionen på låga nivåer och fortsätter att den orderbok som ansamlats till följd avbrottet som orsakats av coronapandemin har ännu inte betas av och att man planerar nu för att kompensera det produktionsbortfall som blivit genom att öka produktionstakten.

Klicka
HÄR
för mer

matilda den vilda bloggar i karantän dag 163

Ledaren för den kristna sekten Shincheonjikyrkan i Sydkorea har gripits misstänkt för att ha hindrat regeringens ansträngningar för att stoppa smittspridningen. Han anklagas för att ha vilselett myndigheter kring hur mycket möten och hur många medlemmar kyrkan har, dessutom anklagas den 88 ledaren Lee Man – He för att systematiskt ha förstört bevis. Medlemmar i sekten kopplade till sekten påstås ha stått för mer än hälften Sydkoreas 4000 fall av coronaviruset i februari och den 19 juli kopplades fortfarande 38 procent av alla bekräftade fall till sekten. Finland tillåter event på över 500 personer både  inomhus och utomhus under förutsättning att myndigheternas restriktioner om att hålla ett säkerhetsavstånd på en till två meter mellan personer upprätthålls.  Svenska minkuppfödare har drabbats hårt av coronakrisen. I Sverige föds cirka en halv miljon minkar upp på er Svenskt minkskinn brukar säljas via auktionshus i Köpenhamn och Helsingfors och köparna kommer till 90 procent från Kina. Efter en lång period av överproduktion och prisfall för minkskinn på världsmarknaden höll det på att ljusna i branschen. Normalt brukar auktionerna pågå mellan februari och september men den här våren stängde auktionshusen igen på  grund av coronapandemin dock minskade antalet minkfarmer i Sverige från 75 till cirka 50. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,9 procent i juni jämfört med motsvarande månad i fjol. Dagligvaruhandeln ökade med 0,2 procent och sällanköpvaruhandeln ökade med 5,0 procent. Mellan maj och juni ökade detaljhandelns försäljningsvolym  försäljningen i fasta priser, med 1,2 procent. Guldpriset som har gått upp med 30 procent hittills iår lyfter nu till nya historiska nivåer. De så kallade spotpriset på guld lyfte till över 1985 dollar per uns motsvarande 31,1 gram i början av augusti, vilket grovtf räknat blir över 560.000 per kilo. Priset kylde något efter toppnoteringen bland annat till följd av ett betydligt starkare inköpsindex än väntat för juli månad från Kina.  Bakom trycket uppåt på guldpriset ligger bland annat en ökad jakt på säkra placeringsr när oron för stora ekonomiska konskvenser till följd av pandemin breder ut sig bland investerare.