Librarians of Neverwinter, Del 5

Vorkris en Dragonborn Sorcerer(lvl3) från biblioteket och Moth, en Orc barbarian(level3) på sammhällstjänst får i uppdrag att undersöka Landskapsarkitekternas vänskapsförenings redovisning för förra budgetåret.

Landskapsarkitekternas vänskapsförening sätter hårt mot hårt och våra hjältar försöker fysiskt övertyga kultisen att ge dem information.

Newcommers of Neverwinter
Newcommers of Neverwinter
Librarians of Neverwinter, Del 5
/