OM OSS

Vad är Radio Fyris?

Radio Fyris är en opinionsbildande webbradio och daglig verksamhet i Uppsala kommuns regi.

Som webbradiostation arbetar vi med att producera radio-, pod- eller video-program. Varje vecka kommer nya avsnitt från sånt redaktionen inspirerats av.

Tanken med våra sändningar och opinionen vi vill bilda är att skapa förståelse för redaktionens kunskaper och färdigheter, motverka fördomar om funktionsvariationer, bredda utbudet av röster i svensk media och dessutom belysa rättvisefrågor som rör neuropsykiatrisk och intellektuell funktion.


Kontakta oss

Telefon 018 727 25 00.
Eller på radiofyris@gmail.com

Länkar:
Vår sida hos Uppsala Kommun, Vård och Omsorg