Andra världskriget – Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki

Här kommer ett program om Atombomberna som USA fällde över Hiroshima och Nagasaki.