Newcomers of Neverwinter del 5

Efter att ha stridit mot både Druider och Pirater lyckas gruppen få till en ohelig allians. Dessutom smugglas det lik och Ac beger sig för att köpa en korg.

Kapora, Blackscaled-Dragonborn Ranger. Lvl 1
Kairos, Tiefling Rogue. Lvl 1
Ac, Goblin Demolist. Lvl 1