Newcomers of Neverwinter del 3.

Efter att gruppen “Attackerade” sjömännen så försöker gruppen att fixa det här missödet tills något större träder in i bilden.

Kapora, Blackscaled-Dragonborn Ranger. Lvl 1
Kairos, Tiefling Rogue. Lvl 1
Ac, Goblin Demolist. Lvl 1