Macnime samanfatning på s29 (höst 2019)

I dag diskuterar Marcus och Andereas animerna dom har resenserat höst 2019