matilda den vilda bloggar i karatän dag 140

Junior vm guld i ishockey 2012, derby segrar i fotboll och miriam Bryant konserter, fick tillbaka  mitt covid 19 test igår kväll samma dag dom tog det och var negativt, skräcken för testet och  nu för viruset pyste ,ut som när man pyser luften på ballong men vi är inte där då nya prover tas fredag men man kan vara glad för delmålet, tecken på ett negativt test fanns då jag  inte har feber eller då är symtomfri men man viste ju inte, kunde ja ha  det kunde allt ha brutit ut eller då kunde man vara asymtomatisk och jag vet att med  Corona kanske jag inte klarat mig men jävligt onödig reaktion jag fick och skriva mitt testamente men vi får se vad b testet visar enligt dopningstermer men än så länge tempar jag mig och dricker vatten men va fan låt oss gräva där man står lite och konstatera att det ser bra   ut efter halva loppet. Drömde i natt om att jag var reporter på covid avdelning och såg människor ligga i sängar och hosta, undermedvetandet som säger att dit ska du inte hamna.

I Italien har medelåldern bland coronavirusets dödsoffer stigit i Italien samtidigt som fler yngre personer insjuknar och under åren har medelåldern bland de som avlidit i covid 19 i hårt drabbade Italien har gradvis stigt enligt data ny data från ISS, landets motsvarighet till vår folkhälsomyndighet. De som avled före 4 maj var i genomsnitt 79,8år därefter har genomsnittsåldern stigit till 82,5. Bland de nya fall som diagnosticeras tycks trenden gå åt motsatt håll och jämfört   med utbrottets första period har medelåldern bland nya fall sjunkit radikalt minst sex – sju år enligt studien vilket betyder att de invånare i Italien som blir sjuka idag i genomsnitt är betydligt yngre än de som  insjuknade tidigare under våren framför allt under den första svåra i perioden  i mars. Studiens författare konstaterar att det går i hand med dagens lägre dödlighet, ju yngre de sjuka de är, desto större chans att tillfriskna och ISS påpekar även at den senaste månadens allt lägre tryck på sjukvården har inneburit att regionerna har kunna diagnostisera allt fler mindre allvarliga fall vilket rimligen återspeglas i den lägre  dödligheten. Vad som ligger bakom det förändrade  åldersmönstret är inte helt klarlagt men denna studie lyfter några potentiella förklaringsmodeller som har större kapacitet för att behandla viruset, bättre organisering på grund grund av minskad belastning på sjukvården, samt ökat provtagning av framför allt gamla och multisjuka patienter och man skriver att detta kan ha lett till ökningen i medelålder bland de bekräftat smittade. Risken att avlida i covid 19 och ålder har tydliga samband och folkhälsomyndigheten har publicerat en studie om visar att 0,6 av dem smittade i Stockholm har avlidit och att dödligheten är mycket högre bland äldre. Folkhälsomyndigheten har i ett urval studerat 1687 personer i Stockholms med bekräftad covid 19 som insjuknade den 21 – 30 mars och samtidigt har man beräknat hur många obekräftade sjukdomsfall dom kan hs funnits och jämfört med skatteverkets dödsregister och det visar att gruppen70 år och äldre var dödligheten var 4,3 procent medan den hs personer yngre ön 70 år var 0,1 procent och över hela gruppen var siffran 0,6 procent och Martin Berlin utredare på folkhälsomyndigheen säger att precis som spridningstakten är kunskap om hur stor andel av de smittade som dör är också enligt myndigheten betydelsefull för att bedöma pandemins konsekvenser. Myndigheten definierar coronadödsfall som dem som rapporteras avlidna av en behandlade läkare, via vården eller via de regionala smittskydden men också personer som avlider inom 30 dagar från datumet då provet för covid 19 togs, samtidigt som folkhälsomyndigheten hänvisar på sin hemsida till världshälsoorganisationen WHO och de studier som uppskattat dödligheten globalt till 1 – 2 procent och erfarenheten är däremot att  det  förekommer omfattande underrapportering vid nya sjukdomar och Martin fortsätter  och säger att de få studier som har publicerats internationellt snarare pekar mot samma resultat som deras studie runt 0,6 – 0,7 procent dödlighet. Hur stor dödligheten är beror på vilka som drabbats av viruset, studien visar det som redan är känt att en stor del hela 37 procent av de avlidna bodde på äldreboende, det tyder på att dödligheten skulle vara något högre i Stockholm än i resten av  landet där smittan i högre grad hålls borta på äldreboenden  och samtidigt visar den så kallade överdödligheten att det finns dödsfall som inte fångats upp i statistiken. Överdödlighet är det när det är ett antal personer som är avlidna jämfört med normalvärde för årstiden som baseras på data över dödsfallen den senaste fem åren och under toppen vecka 15 som även var den vecka flest personer folkhälsomyndighetens urval avled var överdödligheten 27 procent högre än antalet avlinda bekräftade fall och en del av den oförklarade dödligheten kan alltså sannolikt vara obekräftade fall av covid 19 vilket då tyder på att myndighetens siffra ,underskattar den faktiska dödligheten. 85 411 smittade och 5 802 döda i covid 19 i sverige

This entry was posted in Matildas Blogg, Matildas värld, Program, som Underhåller on by .
Matilda Birgegård

About Matilda Birgegård

PK fitta som har två program Matildas värld där jag driver, roastar och häcklar det JAG tycker borde få det, förvandlas på våren till schlagerdiva i programmet schlagerdivan där DU får veta allt om melodifestivalen och Eurovision song Contest Hör alla bidragen i eurovision song Contest då jag recenserar alla, reaktionvideos och mycket mer lyssnas och förfasas över bristen på gränser och spärrar men humorn är godkänd av uppsala kommun så, följ mitt liv om manshat, politisk korrekthet och schlagers underbara värld