Matildas värld hjälp mig i tv

i programmet du

cp låten – Thomas järvheden

whata man -Lynda Lyndell

Mad World – Gary jules

OBS det är satir och humor och inget jag menar riktigt, eller jo