två år efter mee too

kvinnofridsmotagningen vid akademiska sjukhuset 611 79 29

polisens larmnummer för icke brådskande samtal 114 14

är det akut ring alltid 112