Macnime sammanfatning på hösten 2018

idag pratar Marcus och Andreas om sammanfattningen på hösten 2018