Macnime Ulysses: Jehanne Darc to Renkin no Kishi

i dag pratar Marcus och Andereas om Ulysses: Jehanne Darc to Renkin no Kishi

handlar om en kille som vil rädda francrike och har funnit Philosopher Stone och tänker gjöra sig odödlig