Matildas värld – en framtida regeringsförklaring?

OBS Grovt språk och grov satir förekommer, känsliga lyssnare varnas