Macnime Cells at work

idag pratar Marcus och Andereas om Cells at work

Inuti människokroppen finns ungefär 37,2 biljoner celler.
De arbetar energiskt hela dagen varje dag, 24 timmar om dygnet och 365 dagar om året. De arbetar alla mycket hårt. Allt detta inne i en mänsklig kropp.