Macnime sammanfatning på 23

idag pratar Marcus och Andereas om animerna på våren 2018