Måla med Gurra G är ett program om Figurmåplning. Vi får följa med i från grundmålning till färdigt resultat.

  • Inga kategorier
  • Måla med Gurra G